Fushigi no Heiya no Ouji-sama


Title: Fushigi no Heiya no Ouji-sama
Genre: Romance, Shoujo, School Life
Volume(s): Oneshot (Complete)
Summary: None @ This Moment.

Oneshot – Released