10-Gatsu no Joou to Boku


Title: 10-Gatsu no Joou to Boku
Genre: Romance, School Life, Shoujo
Volume(s): Oneshot (Complete)
Summary: None @ This Moment.

READ ONLINE

OneshotRELEASED