Hatsu Jou Kyou Shitsu


Title: Hatsu Jou Kyou Shitsu
Genre: Romance, Shoujo, School Life
Volume(s): 1 Volume (Complete)
Summary: None @ This Moment.

Volume 1
Story 1 – Scanned; Translating
Story 2 – Scanned; Translating
Story 3 – Scanned; Translating