Hokenshitsu no Ouji-sama


Title: Hokenshitsu no Ouji-sama
Genre: Drama, Romance, Shoujo, School Life
Volume(s): Oneshot (Complete)
Summary: None @ This Moment.

READ ONLINE

OneshotRELEASED